Handbyggda träbord online


Hej och välkommen. Här kommer vi publicera innehåll som handlar om handbyggda träbord online.

Vad kännetecknar ett träbord?

Det som förmodligen är mest kännetecknande för ett träbord är såklart att det är gjort av trä. Man kan bygga bord av alla träslag men de vanligast träslagen för bord är förmodligen furu och ek. Furu är ett relativt mjukt träslag i jämförelse med ek.

Olika stilar på träbord

Träbord finns i en mängd olika stilar. Allt från allmogestil och shakerstil till modern still på träborden.

Behandlingar av träbord

Träbord kan behandlas med en mängd olika behandlingar, vilka var och en ger olika skydd, utryck och finish på bordet.